حمل بار با نیسان از مسیر های پر پیچ و خم و صعب العبور